Hotărâri 2021

Numarul hotararii Data adoptarii Continut
1 21.01.2021 Aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV 2020
2 21.01.2021 Aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat in baza Legii 416/2001, pentru anul 2021
3 21.01.2021 Reintroducerea spre aprobarea Consiliului Local a organizarii procedurilor de inchiriere a terenului arabil extravilan, proprietate publica a comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in suprafata de 667,8058 Ha
4 21.01.2021 Numirea domnului PUSCASU DANUT ca reprezentant al Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru a face parte, ca membru, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" din localitatea I.C. Bratianu, pentru anul scolar 2020 - 2021
5 21.01.2021 Desemnarea presedintelui sedintelor Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu pentru lunile februarie, martie si aprilie 2021
6 21.01.2021 Modificarea HCL nr.63/20.10.2020 care prevedea angajarea a 5 persoane, inafara organigramei, pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile de catre Primaria U.A.T. comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
7 21.01.2021 Revocarea HCL nr. 74/29.12.2020 privind aprobarea scutirii la plata chiriei datorate in baza derularii contractelor de inchiriere prin licitatie publica a terenurilor arabile proprietate privata a comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
8 12.02.2021 Incheierea unui acord de parteneriat intre Comuna I.C. Bratianu si Comuna Grindu, jud. Tulcea, in vederea elaborarii si implementarii proiectului de dezvoltare a unei retele inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de intregrare a activitatilor de transport, distributie si consum final
9 12.02.2021 Modificarea H.C.L. nr. 56/20.10.2020 privind aprobarea accesarii unei finantari nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) pentru proiectul de investitii "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea"
10 12.02.2021 Eliberarea din functia de viceprimar al U.A.T. Comuna I.C. Bratianu a dlui. Chirita Viorel
11 12.02.2021 Adoptarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIOINARE (R.O.F.) a Consiliului Local al unitatii administrativ-teritoriale comuna I.C. Bratianu
12 12.02.2021 Numirea domnului Chirita Viorel, consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru a face parte, ca membru, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" din localitatea I.C. Bratianu, pentru anul scolar 2020 - 2021
13 19.02.2021 Alegerea Viceprimarului U.A.T. Comuna I.C. Bratianu
14 01.04.2021 Desemnarea presedintelui sedintei ordinare a Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu
15 01.04.2021 Imputernicirea unui reprezentant al Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea, care sa semneze valabil intampinarea precum si toate celelalte acte provenind de la Consiliul Local in Dosar nr. 373/88/2021 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, avand ca obiect "suspendare executare act administrativ", respectiv HCL nr. 10/12.02.2021 privind eliberarea din functia de viceprimar a dlui. Chirita Viorel
16 01.04.2021 Aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada septembrie 2020 - februarie 2021
17 01.04.2021 Insusirea rapoartelor de evaluare a terenurilor arabile situate in extravilanul comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in vederea inchirierii prin licitatie publica si redimensionarea loturilor in suprafete de cate 1 ha si 2 ha

Comentariile sunt închise.