Hotărâri 2021

Data adoptarii Continut
1 21.01.2021 Aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV 2020
2 21.01.2021 Aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat in baza Legii 416/2001, pentru anul 2021
3 21.01.2021 Reintroducerea spre aprobarea Consiliului Local a organizarii procedurilor de inchiriere a terenului arabil extravilan, proprietate publica a comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in suprafata de 667,8058 Ha
4 21.01.2021 Numirea domnului PUSCASU DANUT ca reprezentant al Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru a face parte, ca membru, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" din localitatea I.C. Bratianu, pentru anul scolar 2020 - 2021
5 21.01.2021 Desemnarea presedintelui sedintelor Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu pentru lunile februarie, martie si aprilie 2021
6 21.01.2021 Modificarea HCL nr.63/20.10.2020 care prevedea angajarea a 5 persoane, inafara organigramei, pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile de catre Primaria U.A.T. comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
7 21.01.2021 Revocarea HCL nr. 74/29.12.2020 privind aprobarea scutirii la plata chiriei datorate in baza derularii contractelor de inchiriere prin licitatie publica a terenurilor arabile proprietate privata a comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
8 12.02.2021 Incheierea unui acord de parteneriat intre Comuna I.C. Bratianu si Comuna Grindu, jud. Tulcea, in vederea elaborarii si implementarii proiectului de dezvoltare a unei retele inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de intregrare a activitatilor de transport, distributie si consum final
9 12.02.2021 Modificarea H.C.L. nr. 56/20.10.2020 privind aprobarea accesarii unei finantari nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) pentru proiectul de investitii "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea"
10 12.02.2021 Eliberarea din functia de viceprimar al U.A.T. Comuna I.C. Bratianu a dlui. Chirita Viorel
11 12.02.2021 Adoptarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIOINARE (R.O.F.) a Consiliului Local al unitatii administrativ-teritoriale comuna I.C. Bratianu
12 12.02.2021 Numirea domnului Chirita Viorel, consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru a face parte, ca membru, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" din localitatea I.C. Bratianu, pentru anul scolar 2020 - 2021
13 19.02.2021 Alegerea Viceprimarului U.A.T. Comuna I.C. Bratianu
14 01.04.2021 Desemnarea presedintelui sedintei ordinare a Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu
15 01.04.2021 Imputernicirea unui reprezentant al Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea, care sa semneze valabil intampinarea precum si toate celelalte acte provenind de la Consiliul Local in Dosar nr. 373/88/2021 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, avand ca obiect "suspendare executare act administrativ", respectiv HCL nr. 10/12.02.2021 privind eliberarea din functia de viceprimar a dlui. Chirita Viorel
16 01.04.2021 Aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada septembrie 2020 - februarie 2021
17 01.04.2021 Insusirea rapoartelor de evaluare a terenurilor arabile situate in extravilanul comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in vederea inchirierii prin licitatie publica si redimensionarea loturilor in suprafete de cate 1 ha si 2 ha
18 20.04.2021 Desemnarea presedintelui sedintei Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu pentru sedinta din 20.04.2021
19 20.04.2021 Aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I
20 20.04.2021 Aprobarea bugetului local initial al uat Comuna I.C. Bratianu, pentru anul 2021
21 20.04.2021 Angajarea unui numar de 3 muncitori necalificati, prin intermediul ACor Filiala Tulcea, in baza acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunelor semnatare nr. 161 din 09.11.2012 incheiat cu ACoR Filiala Tulcea
22 14.05.2021 Desemnarea presedintelui sedintelor Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu pentru lunile mai, iunie, iulie 2021
23 14.05.2021 Insusirea Sentintei Civile nr. 737/22.04.2021 data de Tribunalul Tulcea in Dosar nr. 373/88/2021 de suspendare a H.C.L. nr. 10/12.02.2021
24 14.05.2021 Achizitionarea de servicii juridice prin consultanta de specialitate, asistare, reprezentare in instanta, in dosarul nr. 373/88/2021, aflat pe rolul Tribunalului Tulcea Sectia civila de contencios administrativ si fiscal
25 17.05.2021 Alocarea unei sume din bugetul local al UAT comuna I.C. Bratianu catre Scoala Gimnaziala "Ion Creanga"
26 17.05.2021 Rectificarea bugetului local al uat Comuna I.C. Bratianu
27 17.05.2021 Indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022
28 17.05.2021 Actualizarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI I.C. BRATIANU
29 17.05.2021 Atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp in vederea construirii unei case de locuit, in baza Legii nr. 15/2003, dlui. Reznic Dumitru Stefan
30 17.05.2021 Sprijinirea Parohiei "Sfantul Nicolae" din localitatea I.C. Bratianu, judetul Tulcea in vederea obtinerii titlului de proprietate asupra terenului pe care este amplasata biserica, situat in intravilanul comunei I.C. Bratianu, strada Principala nr. 15
31 17.05.2021 Organizarea procedurii de licitatie publica in vederea inchirierii suprafetei totale de 28.72 ha teren arabil extravilan, apartinand proprietatii private a uat Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
32 31.05.2021 Achizitia serviciilor unui expert tehnic topograf parte, in Dosar nr. 491/88/2020 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea
33 12.07.2021 Revocarea HCL nr. 22/14.05.2021 privind alegerea presedintelui sedintelor Consiliului Local pentru lunile mai, iunie si iulie 2021, HCL nr. 23/14.05.2021 privind insusirea Sentintei civile nr. 737/2021, pronuntata in dosar 373/88/2020 si HCL nr. 24/14.05.2021 privind angajare aparator in dosar nr. 373/88/2021
34 12.07.2021 Desemnarea presedintelui sedintelor Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu pentru lunile iulie, august si septembrie 2021
35 28.07.2021 Aprobarea unor virari de credite la nivelul bugetului local
36 28.07.2021 Achizitionarea de servicii juridice prin consultanta de specialitate , asistare, reprezentare in instanta, in dosarul nr. 474/253/2019, aflat pe rolul Tribunalului Tulcea Sectia Civila de contencios administrativ si fiscal, parat SC PASIROM INTERACTIV SRL
37 18.08.2021 Suplimentarea unor sume de la bugetul local pentru investitia "Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu"
38 18.08.2021 Suplimentarea unor sume de la bugetul local pentru investitia "Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea"
39 18.08.2021 Aprobarea unor virari de credite la nivelul bugetului local
40 08.09.2021 Aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Consiliul Local al comunei I.C. Bratianu, prin primar si Cabinetul Medical Individual Dr. Radulescu Dinu pentru spatiu cu destinatie cabinet medical situat pe strada Principala nr. 43-45, nr. cadastral 30298
41 08.09.2021 Desemnarea presedintelui sedintelor Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2021
42 08.09.2021 Aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II 2021
43 07.10.2021 Aprobarea planului de actiune pe timpul iernii 2021 - 2022
44 07.10.2021 Rectificarea bugetului local al uat Comuna I.C. Bratianu
45 07.10.2021 Realizarea investitiei de asfaltare de strazi pentru proiectul "ASFALTARE STRAZI IN COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA"
46 07.10.2021 Aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada martie 2021 - august 2022
47 07.10.2021 Numirea unui consilier local ca reprezentant al Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru a face parte, ca membru, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" din localitatea I.C. Bratianu, pentru anul scolar 2021 - 2022

Comentariile sunt închise.