Dispozitii Primar 2018

 1. Dispozitia nr. 1 din 08.01.2018 privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local I.C. Bratianu pentru data de 11.01.2018
 2. Dispozitia nr. 2 din 08.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare a bugetului u.a.t. comuna I.C. Bratianu
 3. Dispozitia nr. 3 din 09.01.2018 privind angajarea doamnei STOICA CATERINA, in functia contractuala de executie de bibliotecar I, pentru o durata de timp nedeterminata, in cadrul compartimentului „cultura” din aparatul de specialitate al primarului u.a.t. comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
 4. Dispozitia nr. 4 din 11.01.2018 privind incetarea contractului individual de munca incheiat cu domnul RACA MARIAN
 5. Dispozitia nr. 5 din 18.01.2018 privind instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, Judetul Tulcea
 6. Dispozitia nr. 6 din 18.01.2018 privind stabilirea modului de efectuare a zilelor de concediu de odihna neefectuate in anii 2016 si 2017 de catre personalul din cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
 7. Dispozitia nr. 7 din 23.01.2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in perioada ianuarie 2018-martie 2018 numitului Chivu Costica 
 8. Dispozitia nr. 8 din 23.01.2018 privind convocarea sedintei ordinare, lunare, a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 31.01.2018
 9. Dispozitia nr. 9 din 07.02.2018 privind reorganizarea structurilor pentru situatii de urgenta la nivelul u.a.t. I.C. Bratianu
 10. Dispozitia nr. 9 din 07.02.2018 privind reorganizarea structurilor pentru situatii de urgenta la nivelul u.a.t. I.C. Bratianu
 11. Dispozitia nr. 11 din 26.02.2018 privind instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
 12. Dispozitia nr. 12 din 26.02.2018 privind constituirea comisiei oentru receptia finala,  la expirarea perioadei de garantie a investitiei „Constructie retea alimentare cu apa potabila in sistem centralizat in localitatea I.C. Bratianu, Judetul Tulcea”
 13. Dispozitia nr. 13 din 26.02.2018 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru titularul TONEA DUMITRU in urma decesului acestuia 
 14. Dispozitia nr. 14 din 26.02.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata titularului, dl. BUCUR DANIEL LAURENTIU
 15. Dispozitia nr. 15 din 26.02.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata titularului, dna. MITITELU CATALINA
 16. Dispozitia nr. 16 din 26.02.2018 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat in baza Legii privind venitul minim garantat nr. 416/2001, titularului dreptului: IANCU MINODORA
 17. Dispozitia nr. 17 din 26.02.2018 privind acordarea dreptului la ajutor social numitului CHIHAIA GHEORGHE
 18. Dispozitia nr, 18 din 02.03.2018 privind constituirea si componenta comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor  in vederea organizarii si desfasurarii concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de referent, clasa III, gradul profesional principal, in cadrul compartimentului buget finante din aparatul de specialitate al primarului u.a.t. comuna I.C. Bratianu
 19. Dispozitia nr, 19 din 02.03.2018 privind constituirea si componenta comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor  in vederea organizarii si desfasurarii concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de referent, clasa III, gradul profesional principal, in cadrul compartimentului Registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului u.a.t. comuna I.C. Bratianu
 20. Dispozitia nr. 20 din 02.03.2018 privind delegarea atributiilor de serviciu ale secretarului comunei I.C. Bratianu dlui. Chiru Dan Cristian
 21. Dispozitia nr. 21 din 02.03.2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in luna martie 2018, numitului Chihaia Gheorghe, beneficiar al venitului minim garantat acrodat in baza Legii 416/2001
 22. Dispozitia nr. 21 din 02.03.2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in luna martie 2018, numitului Chihaia Gheorghe, beneficiar al venitului minim garantat acrodat in baza Legii 416/2001
 23. Dispozitia nr. 23 din 02.03.2018 privind acordarea dreptului la ajutor social numitei HUZUM ELENA
 24. Dispozitia nr. 24
 25. Dispozitia nr. 25
 26. Dispozitia nr. 26
 27. Dispozitia nr. 27
 28. Dispozitia nr. 28 din 22.03.2018 privind acordarea unei indemnizatii pentru luna martie 2018, persoanei cu handicap grav SIMA ION in perioada 12.03.2018 – 19.03.2018, datorita absentei temporare a asistentului personal care efectueaza concediul legal de odihna pentru anul 2017
 29. Dispozitia nr. 29 din 27.03.2018 privind instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
 30. Dispozitia nr. 30 din 29.03.2018 privind acordarea indemnizatiei lunare dlui. CORJENCO CONSTANTIN – adult cu handicap grav
 31. Dispozitia nr. 31 din 30.03.2018 privind convocarea sedintei ordinare lunare, a Consiliului Local al comunei I.C: Bratianu pentru data de 05.04.2018
 32. Dispozitia nr. 32 din 30.03.2018 privind organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca
 33. Dispozitia nr, 33 din 30.03.2018 privind numirea conducatorilor locurilor de munca cu atributii privind sanatatea si securitatea in munca
 34. Dispozitia nr. 34 din 30.03.2018 privind organizarea instruirii in domeniul sanatatii si securitatii in munca 
 35. Dispozitia nr. 35 din 30.03.2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor din cadrul Comuna I.C. Bratianu
 36. Dispozitia nr. 36 din 30.03.2018 privind stabilirea masurilor ce pot fi aplicate lucratorilor din cadrul Comunei I.C. Bratianu, in perioadele cu temperaturi extreme
 37. Dispozitia nr. 37 din 30.03.2018 privind aprobarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca
 38. Dispozitia nr. 38 din 30.03.2018 privind desemnarea responsabilului in domeniul PSI si SU
 39. Dispozitia nr. 39 din 30.03.2018 privind instruirea salariatilor in domeniul PSI si SU 
 40. Dispozitia nr. 40 din 30.03.2018 privind atributiile in domeniul PSI si SU
 41. Dispozitia nr. 41 din 30.03.2018 privind caile de acces si evacuare
 42. Dispozitia nr. 42 din 30.03.2018 privind organizarea activitatii in domeniul PSI si SU cand activitatea normala este intrerupta
 43. Dispozitia nr. 43 din 30.03.2018 privind stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu
 44. Dispozitia nr. 44 din 30.03.2018 privind reguli si masuri pentru sezonul cald si rece
 45. Dispozitia nr. 45 din 30.03.2018 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor combustibile
 46. Dispozitia nr. 46 din 30.03.2018 privind modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor
 47. Dispozitia nr, 47 din 05.04.2018 privind prelungirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu urmare a prelungirii codului portocaliu
 48. Dispozitia nr. 48 din 05.04.2018 privind incetarea acordarii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei avand catitular pe BUCUR FLORENTINA SIMONA
 49. Dispozitia nr. 49 din 05.04.2018 privind incetarea acordarii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordata titularului, dna. TRISCA DANA MIHAELA
 50. Dispozitia nr. 50 din 05.04.2018 privind modificarea dreptului la stimulentul acordat in vederea participarii la invatamantul prescolar prin acordarea tichetelor sociale titularului TRISCA DANA MIHAELA, pentru copiii: TRISCA DAVID IONUT si TRISCA DELIA ANTONIA
 51. Dispozitia nr. 51 din 05.04.2018 privind modificarea dreptului la stimulentul acordat in vederea participarii la invatamantul prescolar prin acordarea tichetelor sociale titularului RACOLTA FANICA, pentru copilul: RACOLTA DARIA STEFANIA
 52. Dispozitia nr. 52 din 05.04.2018 privind modificarea dreptului la stimulentul acordat in vederea participarii la invatamantul prescolar prin acordarea tichetelor sociale titularului BACIU FLORICA, pentru copilul: BACIU ANDREI CONSTANTIN
 53. Dispozitia nr. 50 din 05.04.2018 privind modificarea dreptului la stimulentul acordat in vederea participarii la invatamantul prescolar prin acordarea tichetelor sociale titularului TRISCA DANA MIHAELA, pentru copiii: TRISCA DAVID IONUT si TRISCA DELIA ANTONIA

Comentariile sunt închise.