Achizitii publice

Autoritatea contractantă COMUNA  I.C. BRATIANU, identificata cu  CIF 4794036, cu sediul în Str. Principala, Nr. 34, Comuna I.C. Bratianu, Cod postal 827 100, jud. Tulcea, telefon 0240573134, e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com, http://www.icbratianu.ro, reprezentată legal de Primar Alexe Iordan, achiziționeaza contractul de servicii de reprezentare juridica a Comunei I.C. Bratianu, jud. Tulcea, în Dosarul nr.  474/253/2019.

Data publicarii anunţului 06.08.2021

Data și ora limita de primire de oferte financiare: 10.08.2021, ora 1200

Adresa la care se vor depune ofertele financiare: e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com

Anunt achizitie servicii

 Autoritatea contractanta COMUNA  I.C. BRATIANU, identificata cu  CIF 4794036, cu sediul in Str. Principala, Nr. 34, Comuna I.C. Bratianu, Cod postal 827 100, jud. Tulcea, telefon 0240573134, e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com, www.icbratianu.ro, reprezentata legal de Primar Alexe Iordan, achizitioneaza contractul de furnizare ”Realizarea de panouri informative publicitare pentru proiectul Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 

Anunt achizitie contract de furnizare
Caiet de sarcini
 Autoritatea contractanta COMUNA  I.C. BRATIANU, identificata cu  CIF 4794036, cu sediul in Str. Principala, Nr. 34, Comuna I.C. Bratianu, Cod postal 827 100, jud. Tulcea, telefon 0240573134, e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com, www.icbratianu.ro, reprezentata legal de Primar Alexe Iordan, achizitioneaza contractul ”Servicii de control tehnic pentru documentatii  privind Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
Mai multe detalii gasiti aici.
 Autoritatea contractanta COMUNA  I.C. BRATIANU, identificata cu  CIF 4794036, cu sediul in Str. Principala, Nr. 34, Comuna I.C. Bratianu, Cod poștal 827 100, jud. Tulcea, telefon 0240573134, e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com, www.icbratianu.ro, reprezentata legal de Primar Alexe Iordan, achizitioneaza contractul ”Servicii de supraveghere a santierului pentru lucrari privind Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
Mai multe detalii gasiti aici.
   Documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin achizitie directa a contractului de „Servicii de consultanta in achizitii publice si management de proiect pentru obiectivul de investitii Infiintare sediu administrativ in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

(click pe formatul dorit pentru descarcare)

 •  ANUNT ACHIZITIE CONTRACT SERVICII                                      .pdf
 • SECTIUNEA FORMULARE                                                                 .docx     
   Documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin achizitie directa a contractului de „Servicii management de proiect pentru obiectivul de investitii Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

(click pe formatul dorit pentru descarcare)

 •  ANUNT ACHIZITIE CONTRACT SERVICII                                      .pdf
 • SECTIUNEA FORMULARE                                                                 .docx     
Erata la anuntul privind achizitia contractului de furnizare „Realizarea si montarea de placute informative publicitare pentru proiectul Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, jud. Tulcea„. Detalii aici
  Documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare „Realizarea si montarea de placute informative publicitare pentru proiectul Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, jud. Tulcea

(click pe formatul dorit pentru descarcare)

 

 •  ANUNT ACHIZITIE CONTRACT FURNIZARE                                      .pdf
 • CAIET DE SARCINI                                                                   .docx      .pdf
 • SECTIUNEA FORMULARE                                                       .docx      .pdf
 • CONTRACT DE FURNIZARE (model)                                    .docx      .pdf
 • GHID UTILIZARE ELEMENTE DE IDENTITATE VIZUALA                   .pdf
              Documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrari „Proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, lucrari de constructii-montaj pentru sistemele de iluminat public si de supraveghere video in comuna I.C. Bratianu”.

(click pe formatul dorit pentru descarcare)

 •  ANUNT ACHIZITIE CONTRACT LUCRARI          .docx        .pdf
 • CAIET DE SARCINI                                                  .docx        .pdf
 • CONTRACT LUCRARI – MODEL                           .docx        .pdf
 • SECTIUNEA FORMULARE                                     .docx        .pdf
DALI – sistem de iluminat public si supraveghere video

Comentariile sunt închise.