Proiecte de hotarari 2021

Nr. inregistrareContinut proiect de hotarare
179/09.08.2021Aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II 2021
175/09.08.2021Aprobarea unor virari de credite la nivelul bugetului local
171/09.08.2021Suplimentarea unor sume de la bugetul local pentru investitia "Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea"
167/09.08.2021Suplimentarea unor sume de la bugetul local pentru investitia "MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRAZILOR DIN COMUNA I.C. BRATIANU"
159/21.07.2021Achizitionarea de servicii juridice prin consultanta de specialitate, asistare, reprezentare in instanta, in dosarul nr. 474/253/2019, aflat pe rolul Tribunalului Tulcea Sectia Civila de contencios administrativ si fiscal cu paratul SC PASIROM INTERACTIV SRL
156/21.07.2021Aprobarea unor virari de credite la nivelul bugetului local
152/21.07.2021Aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II 2021
69-REPH/25.03.2021Imputernicirea unui reprezentant al Consiliului Local al uat Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea, care sa semneze valabil intampinarea precum si toate celelalte acte provenind de la Consiliul Local in dosar nr. 373/88/2021 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, avand ca obiect "suspendare executare act administrativ, respectiv HCL nr. 10/12.02.2021 privind eliberarea din functia de viceprimar a dlui. Chirita Viorel"
67-REPH/01.04.2021Stabilirea numarului de loturi si a suprafetelor corespunzatoare acestora pentru terenul arabil extravilan de 656.6275 ha care va fi supus procedurii de inchiriere
63-REPH/24.03.2021Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp in vederea construirii unei case de locuit, in baza Legii nr. 15/2003, dlui. REZNIC DUMITRU STEFAN
61-REPH/12.03.2021Aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada septembrie 2020 - februarie 2021
59-REPH/22.02.2021Aprobarea Regulamentului de aplicare a OG 21/2002, privind normele de gospodarire comunala, pe teritoriul comunei I.C. Bratianu, jud. Tulcea
47-REPH/25.01.2021Proiect de hotarare privind realizarea investitiei de alimentare cu gaze a comunei I.C. Bratianu prin dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final prin accesarea de fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat
43-REPH/25.01.2021Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Comuna I.C. Bratianu si Comuna Grindu, judetul Tulcea, in vederea elaborarii si implementarii proiectului de dezvoltare a unei retele inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final
39-REPH/25.01.2021Proiect de hotarare privind adoptarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE (ROF) a Consiliului Local al unitatii administrativ - teritoriale comuna I.C. Bratianu + Anexa
35-REPH/19.01.2021Proiect de hotatare privind eliberarea din functia de viceprimar al UAT Comuna I.C. Bratianu a dlui. CHIRITA VIOREL

Comentariile sunt închise.