Dispozitii Primar 2021

Data dispozitie Continut
1 13.01.2021 Imputernicirea viceprimarului comunei I.C. Bratianu - dl. Chirita Viorel - persoana responsabila cu supravegherea efectuarii muncii de catre persoanele beneficiare de ajutor social, de catre persoanele care au savarsit contraventii si de catre persoanele care au savarsit infractiuni si au obligatia de a presta munca in folosul comunitatii
2 13.01.2021 Imputernicirea viceprimarului comunei I.C. Bratianu, dl Chirita Viorel - persoana responsabila cu organizarea colectarii deseurilor menajere si reciclabile de pe raza UAT Comuna I.C. Bratianu
3 13.01.2021 Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru data de 21.01.2021, orele 13:30
4 15.01.2021 Incetarea contractului individual de munca al domnului OCNERU IULIAN - sef al SVSU comuna I.C. Bratianu
5 15.01.2021 Incetarea dreptului la ajutor social numitei Chifor Ileana
6 22.01.2021 Modificarea Dispozitiei nr. 54/26.06.2020 privind Comisia Comunei I.C. Bratianu pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021
7 22.01.2021 Delegarea atributiilor de serviciu ale secretarului comunei catre dl. Chiru Dan Cristian - consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului comunei I.C. Bratianu, in urmatoarele intervale de timp: 25 ianuarie 2021 - 29 ianuarie 2021 si 15 februarie 2021 - 17 februarie 2021
8 27.01.2021 Instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
9 28.01.2021 Acordarea dreptului la ajutor social numitei Donescu Dorina
10 29.01.2021 Suspendarea dreptului la ajutor social titularului Melinte Mitrea
11 04.02.2021 Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 12.02.2021, orele 13:30
12 04.02.2021 Stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Puiu Silviu Dorin
13 04.02.2021 Stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Scutaru Gehorghe
14 10.02.2021 Delegarea atributiei legale de semnare a documentelor emise de catre primarul comunei I.C. Bratianu, domnul Alexe Iordan catre administratorul public al comunei, doamna Badilas Isabela Elena
15 15.02.2021 Convocarea sedintei extraordinare a Consliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 19.02.2021, orele 13:15
16 18.02.2021 Incetarea dreptului la ajutor social numitei Huzum Elena
17 18.02.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei avand ca titular pe dna. Farazica Nadia
18 22.02.2021 Delegarea unor atributii dlui. PUSCASU DANUT, viceprimar al UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
19 22.02.2021 Stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica de viceprimar al UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea, dl. Puscasu Danut
20 26.02.2021 Delegarea atributiei profesionale de semnare a adeverintelor APIA catre dl. Tandara Dumitru, de la dna. Munteanu Danila Milica
21 26.02.2021 Delegarea atributiilor de serviciu ale inspectorului din cadrul compartimentului Taxe si Impozite catre dna. Burduf Carmen - casier in cadrul compartimentului Taxe si Impozite din aparatul de specialitate al primarului comunei I.C. Bratianu, in intervalul de timp cuprins intre data de 04 martie si data de 12 martie 2021
22 17.03.2021 Infiintarea popririi aspura 1/3 din venitul net (indemnizatia de consilier local) al debitorului Reznic I. Stefan, domiciliat in comuna I.C. Bratianu
23 17.03.2021 Infiintarea popririi aspura 1/2 din venitul net (indemnizatia de consilier local) al debitorului Chirita I. Viorel, domiciliat in comuna I.C. Bratianu
24 17.03.2021 Desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia prin procedura simplificata a contractului "Proiect tehnic si detalii executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari de constructie pentru proiectul INFIINTARE SEDIU ADMINISTRATIV IN COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA"
25 17.03.2021 Delegarea atributiilor de serviciu din domeniul de activitate al Serviciului Voluntar pentru pentru Situatii de Urgenta al UAT Comuna I.C. Bratianu catre dna. Munteanu Danila Milica - inspector in cadrul compartimentului Taxe si Impozite din aparatul de specialitate al primarului Comunei I.C. Bratianu
26 17.03.2021 Angajarea doamnei Polodeanu Smaranda in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav
27 23.03.2021 Desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea si supravegherea modului in care se executa lucrarea "MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRAZILOR DIN COMUNA I.C. BRATIANU"
28 23.03.2021 Constituirea comisiei pentru analiza cererilor depuse de persoanele tinere, pentru atribuire terenuri situate in intravilanul comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in vederea construirii de locuinte
29 24.03.2021 Delegarea atributiilor de serviciu ale referentului din cadrul compartimentului Registru Agricol catre dna. Pantea Andreea Angelica - referent in cadrul compartimentului Urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei I.C. Bratianu, in intervalul de timp cuprins intre data de 12 aprilie si data de 16 aprilie 2021
30 24.03.2021 Convocarea sedintei ordinare a Consliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 01.04.2021, orele 15:00
31 24.03.2021 Delegarea pe o durata determinata de timp a unor atributii ale primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, catre dl. Puscasu Danut, viceprimar al UAT Comuna I.C. Bratianu
32 30.03.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei avand ca titular pe dna. Danila Mirela
33 31.03.2021 Reluarea acordarii dreptului la ajutor social numitului Melinte Mitrea
34 05.04.2021 Numirea expertului cooptat la procedura din cadrul achizitiei contractului de lucrari "Proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari de constructii pentru proiectul de investitii Infiintare sediu administrativ in Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea"
35 09.04.2021 Delegarea atributiilor de serviciu ale secretarului comunei catre dl. Chiru Dan Cristian - consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului comunei I.C. Bratianu, in urmatorul interval de timp 12 aprilie - 14 aprilie 2021
36 12.04.2021 Modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara ale UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
37 15.04.2021 Convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru data de 20.04.2021, orele 13:00
38 16.04.2021 Acordarea dreptului la ajutor social numitului Vidroi Mihai Adrian
39 20.04.2021 Stabilirea criteriilor de acordare a pachetelor cu produse de igiena transa II si produse alimentare transa I, din cadrul programului POAD 2018-2021
40 23.04.2021 Convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 29.04.2021, orele 15:00
41 27.04.2021 Revocarea Dispozitiei nr.14/10.02.2021 de delegare a atributiei legale de semnare a documentelor emise de catre primarul comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, domnul Alexe Iordan catre administratorul public al comunei, doamna Badilas Isabela Elena
42 - POZITIE ANULATA
43 29.04.2021 Revocarea Dispozitiei nr. 40 din data de 23.04.2021 privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 29.04.2021, orele 15:00
44 29.04.2021 Suspendarea dreptului la ajutor social titularei Iancu Minodora
45 29.04.2021 Desemnarea persoanelor carora le revine sarcina acordarii semnaturii I si a semnaturii a II-a, pe documentele intocmite pentru efectuarea platii cheltuielilor, respectiv cecuri de numerar si ordine de plata pentru trezoreria statului
46 06.05.2021 Modificarea Dispozitiei nr.42/06.05.2019 privind constituirea comisiilor de receptie si a comisiilor de constatare a executiei lucrarilor, conform contractelor incheiate de uat Comuna I.C. Bratianu
47 10.05.2021 Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 17.05.2021, orele 14:30
48 14.05.2021 Modificarea raporturilor de serviciu ale doamnei Iacomi Emilia Mariana, secretar general al UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea prin transfer in functia publica de secretar general al UAT Comuna Frumusita, judetul Galati
49 17.05.2021 Delegarea atributiilor de serviciu referentului din cadrul compartimentului Registru Agricol, catre doamna Pantea Andreea Angelica, referent in cadrul compartimentului Urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei I.C. Bratianu, in intervalul de timp cuprins intre data de 18 mai 2021 si data de 21 mai 2021
50 24.05.2021 Modificarea Dispozitiei nr. 24/17.03.2021 privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia prin procedura simplificata a contractului "Proiect tehnic si detalii executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari de constructii pentru proiectul Infiintare sediu administrativ in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
51 28.05.2021 Convocarea de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 31.05.2021, orele 8:00
52 31.05.2021 Instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
53 31.05.2021 Suspendarea dreptului la ajutor social titularului Apostolache Pavel
54 31.05.2021 Suspendarea dreptului la ajutor social titularului Chihaia Gheorghe
55 03.06.2021 Nominalizarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor care se vor depune in vederea participarii la procedura de licitatie publica organizata pentru inchirierea suprafetei totale de 28.72 ha teren arabil situat in extravilanul localitatii I.C. Bratianu, proprietate privata a UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
56 09.06.2021 Nominalizarea persoanelor care opereaza in aplicatia REGISTRU ELECTORAL PERMANENT la nivelul UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
57 09.06.2021 Exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere specifice, vacanta, de secretar general al UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea, de catre dl. CHIRU DAN CRISTIAN, consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
58 15.06.2021 Instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
59 30.06.2021 Acordarea dreptului la ajutorul social numitei Huzum Elena
60 30.06.2021 Suspendarea dreptului la ajutor social titularului Nechifor Nicolae
61 30.06.2021 Suspendarea dreptului la ajutor social titularului Iancu Nina
62 30.06.2021 Suspendarea dreptului la ajutor social titularului Vidroi Mihai Adrian
63 30.06.2021 Reluarea acordarii dreptului la ajutor social numitului Chihaia Georghe
64 06.07.2021 Modificarea raporturilor de serviciu ale domnului Chiru Dan Cristian, consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea prin transfer in functia publica de inspector clasa I, grad profesional principal la Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia executari silite cazuri speciale - Directia operativa de executare silita - Serviciul executari silite cazuri speciale regionala Galati
65 06.07.2021 Modificarea Dispozitiei nr.50/24.05.2021 privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia prin procedura simplificata a contractului "Proiect tehnic si detalii executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari de constructii pentru proiectul Infiintare sediu administrativ in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
66 06.07.2021 Convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 12.07.2021, orele 13:00
67 07.07.2021 Nominalizarea persoanelor care opereaza in aplicatia REGISTRU ELECTORAL PERMANENT la nivelul uat Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
68 07.07.2021 Exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere specifice, vacanta, de secretar general al UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea, de catre doamna Munteanu Danila Milica, inspector in cadrul compartimentului Taxe si Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei I.C. Bratianu
69 08.07.2021 Desemnarea doamnei Corjenco Saftica , referent la compartimentul buget finante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea ca responsabil cu evidenta salariatilor, a dosarelor personale, precum si completarea si transmiterea datelor in registrul general de evidenta a salariatilor din Primaria Comunei I.C. Bratianu precum si ca responsabil cu intocmirea si gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din Primaria Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
70 08.07.2021 Delegarea atributiilor de serviciu din domeniul de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al UAT Comuna I.C. Bratianu catre dna. Ocneru Elena - referent in cadrul compartimentului Registru Agricol din aparatul de specialitate al primarului Comunei I.C. Bratianu
71 09.07.2021 Modificarea Dispozitiei nr.55.03.06.2021 privind nominalizarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor care se vor depune in vederea participarii la procedura de licitatie publica organizata pentru inchirierea suprafetei totale de 28.72 ha teren arabil situat in extravilanul localitatii I.C. Bratianu, proprietate privata a UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
72 09.07.2021 Desemnarea doamnei Corjenco Saftica de a exercita activitatea de registratura in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
73 16.07.2021 Modificarea Dispozitiilor nr.42/06.05.2019 si nr.46/06.05.2019 privind constituirea comisiilor de receptie si a comisiilor de constatare a executiei lucrarilor, conform contractelor incheiate de uat Comuna I.C. Bratianu
74 21.07.2021 Numirea doamnei Corjenco Saftica ca reprezentant al Primarului Comunei I.C. Bratianu, pentru a face parte, ca membru, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Ion Creanga" din localitatea I.C. Bratianu, judetul Tulcea
75 21.07.2021 Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 28.07.2021, orele 15:00
76 29.07.2021 Incetarea dreptului la ajutor social numitei Iancu Minodora
77 29.07.2021 Reluarea acordarii dreptului la ajutor social numitului Nechifor Nicolae
78 29.07.2021 Reluarea acordarii dreptului la ajutor social numitei Iancu Nina
79 29.07.2021 Reluarea acordarii dreptului la ajutor social numitului Apostolache Pavel
80 03.08.2021 Actualizarea comisiei comunale in vederea realizarii lucrarilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021
81 04.08.2021 Modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al UAT Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
82 09.08.2021 Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru data de 18.08.2021, orele 13:00
83 18.08.2021 Instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea
84 23.08.2021 Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca
85 23.08.2021 Desemnarea responsabilului in domeniul PSI si SU
86 25.08.2021 Delegarea exercitarii atributiilor de control financiar preventiv propriu de la secretar general Munteanu-Danila Milica catre doamna Bulgaru Mirela Constanta - referent de specialitate in cadrul compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului Comunei I.C. Bratianu, in intervalul de timp cuprins intre data de 30 august 2021 si data de 11 ianuarie 2022
87 31.08.2021 Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 08.09.2021, orele 09:00
88 31.08.2021 Incetarea dreptului la ajutor social titularului Apostolache Pavel
89 10.09.2021 Repartizarea catre personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului a sarcinilor de urmarire, inlaturare a cauzelor abaterilor si realizare a masurilor la termenele dispuse prin Decizia nr.32/2015 emisa de Camera de Conturi Tulcea
90 10.09.2021 Constituirea si componenta comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, in cadrul compartimentului juridic, din aparatul de specialitate al primarului uat Comuna I.C. Bratianu
91 10.09.2021 Repartizarea catre personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului a sarcinilor de urmarire, inlaturare a cauzelor abaterilor si realizare a masurilor la termenele dispuse prin Decizia nr. 13/2018 emisa de Camera de Conturi Tulcea
92 14.09.2021 Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, in perioada noiembrie 2021 - martie 2022, persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Comentariile sunt închise.