Dispozitii Primar 2019

 1. Dispozitia nr.1

 2. Dispozitia nr. 2 din 14.01.2019 privind efectuarea si recuperarea zilelor libere din datele de 24 si 31 decembrie 2018

 3. Dispozitia nr. 3 din 23.01.2019 privind convocarea sedintei ordinare, lunare, a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru data de 28.01.2019, orele 13:00  

 4. Dispozitia nr. 4 din 29.01.2019 privind delegarea competentei de realizare a evaluarii profesionale a functionarului public de executie dna. Corjenco Saftica din cadrul comartimentului buget-finante, catre dna. BADILAS ISABELA ELENA – administrator public al comunei I.C. Bratianu si imputernicirea acesteia pentru semnarea dispozitiei nr.10/29.01.2019

 5. Dispozitia nr. 5 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a functionarului public de conducere dna. IACOMI EMILIA MARIANA, secretar al u.a.t. comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 6. Dispozitia nr. 6 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a functionarului public de executie dl. CHIRU DAN CRISTIAN, consilier juridic principal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 7. Dispozitia nr. 7 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a functionarului public de executie dna. MUNTEANU DANILA MILICA, inspector asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 8. Dispozitia nr. 8 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a functionarului public de executie dna. BULGARU MIRELA CONSTANTA, referent de specialitate asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 9. Dispozitia nr. 9 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a functionarului public de executie dna. PANTEA ANDREEA ANGELICA, referent superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 10. Dispozitia nr. 10 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a functionarului public de executie dna. CORJENCO SAFTICA, referent principal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 11. Dispozitia nr. 11 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a dnei. BADILAS ISABELA ELENA, angajata in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia contractuala de conducere de ADMINISTRATOR PUBLIC

 12. Dispozitia nr. 12 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a dnei. STOICA CATERINA, angajata in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia contractuala de executie de BIBLIOTECAR

 13. Dispozitia nr. 13 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a dlui. SERBAN CIPRIAN NICU, angajat in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia contractuala de executie de ELECTRICIAN

 14. Dispozitia nr. 14 din 29.01.2019 privind acordarea coeficientului de ierarhizare si a salariului de incadrare a dnei. CONSTANTIN TUDORITA, angajata in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia contractuala de executie de GUARD

 15. Dispozitia nr. 15 din 29.01.2019 privind salariului de incadrare, corespunzator gradatiei de vechime, al dnei. GRECU LENUTA, angajata a Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia de ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

 16. Dispozitia nr. 16 din 29.01.2019 privind salariului de incadrare, corespunzator gradatiei de vechime, al dnei. PUIU GINA, angajata a Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia de ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

 17. Dispozitia nr. 17 din 29.01.2019 privind salariului de incadrare, corespunzator gradatiei de vechime, al dnei. TOMA SAFTICA, angajata a Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia de ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

 18. Dispozitia nr. 18 din 29.01.2019 privind salariului de incadrare, corespunzator gradatiei de vechime, al dnei. GHEORGHE VALENTINA, angajata a Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia de ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

 19. Dispozitia nr. 19 din 29.01.2019 privind salariului de incadrare, corespunzator gradatiei de vechime, al dnei. DONESCU CORINA, angajata a Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia de ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

 20. Dispozitia nr. 15 din 29.01.2019 privind salariului de incadrare, corespunzator gradatiei de vechime, al dnei. GRECU LENUTA, angajata a Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea, in functia de ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

 21. Dispozitia nr. 21 din 31.01.2019 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei avand ca titular pe dna. HUZUM SIMONA

 22. Dispozitia nr. 22 din 31.01.2019 privind majorarea indemnizatiei lunare acrodata adultului cu handicap grav CORJENCO CONSTANTIN

 23. Dispozitia nr. 23 din 11.02.2019 privind stabilirea masurilor pentru derularea in conditii optime a activitatii din cadrul compartimentului taxe si impozite al aparatului de specialitate a primarului comunei I.C. Bratianu

 24. Dispozitia 24

 25. Dispozitia nr. 25 din 26.02.2019 privind delegarea de catre primarul comunei I.C. Bratianu – dl. Alexe Iordan –  a atributiilor ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative, catre administratorul public al comunei I.C. Bratianu – dna. Badilas Isabela-Elena, pentru o durata de 6 zile, in perioada 27.02.2019-06.03.2019

 26. Dispozitia nr. 26 din 05.03.2019 privind desemnarea dlui. TANDARA DUMITRU pentru intocmirea foilor lunare colective de prezenta pentru angajatii Primariei Comunei I.C. Bratianu si a persoanelor care isi desfasoare activitatea in comuna I.C. Bratianu, in baza acordurilor de cooperare incheiate cu ACoR Tulcea

 27. Dispozitia nr. 27 din 06.03.2019 privind delegarea de catre primarul comunei I.C. Bratianu – dl. Alexe Iordan –  a atributiilor ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative, catre administratorul public al comunei I.C. Bratianu – dna. Badilas Isabela-Elena, pentru o durata de 5 zile, in perioada 07.03.2019-13.03.2019

 28. Dispozitia nr. 28 din 18.03.2019 privind incetarea contractului individual de munca nr.18/06.01.2010 incheiat cu dna. PUIU GINA, asistent al persoanei cu handicap grav 

 29. Dispozitia nr. 29 din 20.03.2019 privind convocarea sedintei ordinare, lunare, a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru data de 25.03.2019, orele 13:00

 30. Dispozitia nr. 30 din 27.03.2019 privind incetarea acordarii dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei avand ca titular pe dna. Dragan Daniela

 31. Dispozitia nr. 31 din 27.03.2019 privind acordarea indemnizatiei lunare dlui. PUIU SILVIU DORIN – adult cu handicap grav

 32. Dispozitia nr. 32 din 29.03.2019 privind suspendarea dreptului la ajutor social numitului NECHIFOR NICOLAE

 33. Dispozitia nr. 33 din 29.03.2019 privind suspendarea dreptului la ajutor social numitului CHIHAIA GHEORGHE

 34. Dispozitia nr. 34 din 05.04.2019 privind revocarea in totalitate a Dispozitiei nr. 127/04.09.2018 privind desemnarea dnei. PANTEA ANDREEA ANGELICA de a exercita activitatea de registratura in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 35. Dispozitia nr. 35 din 12.04.2019 privind masuri de urmarire a stadiului de indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi Tulcea la Decizia nr. 32/2015 si Decizia nr. 13/2018

 36. Dispozitia nr. 36 din 12.04.2019 privind acordarea indemnizatiei lunare dlui. SCUTARU GHEORGHE – adult cu handicap grav

 37. Dispozitia nr. 37 din 12.04.2019 privind convocarea sedintei ordinare, lunare, a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru data de 19.04.2019, orele 09:00

 38. Dispozitia nr. 38 din 22.04.2019 privind delegarea de catre primarul comunei I.C. Bratianu – dl. Alexe Iordan – a atributiilor conferite de lege si alte acte normative, viceprimarului comunei I.C. Bratianu – dl. Gheorghe Polodeanu – pe durata mandatului de viceprimar

 39. Dispozitia nr. 39 din 24.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna I.C. Bratianu, pentru desfasurarea alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European, in anul 2019

 40. Dispozitia nr. 40 din 02.05.2019 privind recuperarea zilei de 30.04.2019

 41. Dispozitia nr. 41 din 03.05.2019 privind inventarierea si utilizarea sigiliilor cu stema Romaniei precum si a tuturor stampilelor care se utilizeaza in prezent in activitatea din cadrul Primariei u.a.t. comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 42. Dispozitia nr. 42 din 06.05.2019 privind constituirea comisiilor de receptie si a comisiilor de constatare a executiei lucrarilor, conform contractelor incheiate de u.a.t. Comuna I.C. Bratianu 

 43. Dispozitia nr. 43 din 06.05.2019 privind incetarea contractului individual de munca inregistrat sub nr.8-RS/19.06.2019 incheiat cu dna. GEORGHE VALENTINA, asistent personal al persoanei cu handicap grav – GHEORGHE MADALINA

 44. Dispozitia nr. 44 din 08.05.2019 privind constituirea unei comisii pentru verificarea respectarii obligatiilor de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia pe teritoriul u.a.t. comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 45. Dispozitia nr. 45 din 14.05.2019 privind stabilirea Planului de servicii pentru minora Briscaru Adelina Maria

 46. Dispozitia nr. 46 din 15.05.2019 privind aprobarea unor virari de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar

 47. Dispozitia nr. 47 din 20.05.2019 privind constituirea comisiei pentru constatarea conformitatii sau a neconformitatii, daca este cazul, intre situatia din teren si contractele de inchiriere si procesele verbale de predare-primire a amplasamentelor terenurilor din extravilanul localitatii, licitate si inchiriate de catre cetateni

 48. Dispozitia 48

 49. Dispozitia 49

 50. Dispozitia 50

 51. Dispozitia 51

 52. Dispozitia 52

 53. Dispozitia 53

 54. Dispozitia nr. 54 din 31.05.2019 privind desemnarea dnei. BURDUF CARMEN – casier – ca gestionar al stocurilor de carburant pe care le detine Primaria Comunei I.C. Bratianu 

 55. Dispozitia nr. 55 din 31.05.2019 privind instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 56. Dispozitia nr. 56 din 03.06.2019 privind organizarea instruirii in domeniul sanatatii si securitatii in munca pentru persoanele care rpesteaza mauna neremunerata in folosul comunitatii

 57. Dispozitia nr. 57 din 06.06.2019 privind delegarea de catre primarul comunei I.C. Bratianu – dl. Alexe Iordan –  a atributiilor ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative, catre administratorul public al comunei I.C. Bratianu – dna. Badilas Isabela-Elena pe durata zilei de 07.06.2019

 58. Dispozitia nr. 58 din 06.06.2019 privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara U.A.T. comuna I.C. Bratianu

 59. Dispozitia nr. 59 din 07.06.2019 privind incetarea contractului individual de munca inregistrat sub nr.4-RS/11.09.2017 incheiat cu dna. DONESCU CORINA, asistent personal al persoanei cu handicap grav – SIMA ION

 60. Dispozitia nr. 60 din 12.06.2019 privind delegarea de catre primarul comunei I.C. Bratianu – dl. Alexe Iordan –  a atributiilor ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative, catre administratorul public al comunei I.C. Bratianu – dna. Badilas Isabela-Elena in zilele de 13.06.2019 si 14.06.2019

 61. Dispozitia 61

 62. Dispozitia nr. 62 din 18.06.2019 privind actualizarea COLECTIVULUI DE AUTORITATE TUTELARA SI DE ASISTENTA SOCIALA

 63. Dispozitia nr. 63 din 19.06.2019 privind prelungirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei Comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 64. Dispozitia nr. 64 din 20.06.2019 privind convocarea sedintei ordinare, lunare, a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru data de 25.06.2019, orele 15:00

 65. Dispozitia nr. 65 din 28.06.2019 privind incetarea platii ajutorului social numitului CHIHAIA GHEORGHE

 66. Dispozitia nr. 66 din 28.06.2019 privind reluarea acordarii ajutorului social numitului NECHIFOR NICOLAE

 67. Dispozitia nr. 67 din 28.06.2019 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat titularei IANCU MONODORA

 68. Dispozitia nr, 68 din 28.06.2019 privind incetarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei care are ca titular pe RACOLTA FANICA

 69. Dispozitia nr. 69 din 03.07.2019 privind stabilirea organigramei unitatii de implementare a proiectului de investitii cu finantare nerambursabila „Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea”

 70. Dispozitia nr. 70 din 19.07.2019 privind delegarea de catre primarul comunei I.C. Bratianu – dl. Alexe Iordan –  a atributiilor ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative, catre administratorul public al comunei I.C. Bratianu – dna. Badilas Isabela-Elena in intervalul de timp cuprins intre data de 23 iulie 2019 si data de 26 iulie 2019

 71. Dispozitia nr. 71 din 31.07.2019 privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social numitei Iancu Minodora

 72. Dispozitia nr. 72 din 31.07.2019 privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social numitei Iancu Nina

 73. Dispozitia nr. 73 din 01.08.2019 privind convocarea sedintei ordinare, lunare, a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu, pentru data de 09.08.2019, orele 10:00  

 74. Dispozitia nr. 74 din 06.08.2019 privind stabilirea unor masuri organizatorice pentru eficientizarea activitatii administrativ – gospodaresti in comuna I.C. Bratianu

 75. Dispozitia nr. 75 din 06.08.2019 privind constituirea comisiei pentru auditarea mostrelor aparatelor de iluminat solicitate prin Documentatia de Avizare a lucrarilor din proiectul „Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

 76. Dispozitia nr. 76 din 06.08.2019 privind delegarea exercitarii atributiilor de control financiar preventiv de catre dl. CHIRU DAN CRISTIAN

 77. Dispozitia nr. 77 din 06.08.2019 privind delegarea exercitarii atributiilor de emitere a certificatelor fiscale de catre dl. TANDARA DUMITRU

 78. Dispozitia nr. 78 din 08.08.2019 privind recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlu de alocatie de pentru sustinerea familiei de la reprezentantul legal Teoreanu Cristina

 79. Dispozitia nr. 79 din 08.08.2019 privind recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de ajutor social de la reprezentantul legal Chifor Dumitru

 80. Dispozitia nr. 80 din 09.08.2019 privind delegarea atributiilor de serviciu ale secretarului comunei catre dl. Chiru Dan Cristian – consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului comunei I.C. Bratianu, in intervalul de timp cuprins intre data de 12 august 2019 si data de 27 august 2019

 81. Dispozitia nr. 81 din 14.08.2019 privind recuperarea zilei de 16 august 2019

 82. Dispozitia nr. 82 din 22.08.2019 privind modificarea comisiei interne cu activitate permanenta in cadrul Primariei comunei I.C. Bratianu

 83. Dispozitia nr. 83 din 30.09.82019 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familei avand ca titular pe dna. Papadopol Maria

 84. Dispozitia nr. 84 din 30.09.82019 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familei avand ca titular pe dna. Lepadatu Anisoara

 85. Dispozitia nr. 85 din 30.08.2019 privind convocarea sedintei ordinare, lunare, a Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu pentru data de 05.09.2019, orele 08:30

 86. Dispozitia nr. 86 din 02.09.2019 privind rectificarea actului de casatorie nr. 3, registrul exemplar I din data de 18.04.1979 privind pe TUDORACHE CONSTANTIN si JIGLAU FELICIEA

 87. Dispozitia nr. 87 din 10.09.2019 privind desemnarea doamnei OCNERU ELENA ca persoana responsabila pentru a opera in Registrul Agricol National

 88. Dispozitia nr. 88 din 10.09.2019 privind delegarea de catre primarul comunei I.C. Bratianu – dl. Alexe Iordan –  a atributiilor ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative, catre administratorul public al comunei I.C. Bratianu – dna. Badilas Isabela-Elena, in zilele de 12.09.2019, 13.09.2019 si 16.09.2019 

 89. Dispozitia nr. 89

 90. Dispozitia nr. 90

 91. Dispozitia nr. 91

 92. Dispozitia nr. 92

 93. Dispozitia nr. 93

 94. Dispozitia nr. 94

 95. Dispozitia nr, 95

 96. Dispozitia nr. 96

 97. Dispozitia nr, 97

 98. Dispozitia nr. 98

 99. Dispozitia nr. 99

 100. Dispozitia nr. 100

 101. Dispozitia nr. 101

 102. Dispozitia nr. 102

 103. Dispozitia nr. 103

 104. Dispozitia nr. 104

 105. Dispozitia nr. 105

 106. Dispozitia nr. 106

 107. Dispozitia nr. 107

 108. Dispozitia nr. 108

 109. Dispozitia nr. 109

 110. Dispozitia nr. 110

 111. Dispozitia nr. 111

 112. Dispozitia nr. 112

 113. Dispozitia nr. 113

 114. Dispozitia nr. 114

 115. Dispozitia nr. 115

 116. Dispozitia nr. 116

 117. Dispozitia nr. 117

 118. Dispozitia nr. 118

 119. Dispozitia nr. 119 din 24.10.2019 privind convocarea sedintei ordinare, lunare, a Consiliului Local al Comunei I.C. Bratianu pentru data de 31.10.2019, orele 13:30

Comentariile sunt închise.