Lista contribuabililor care datoreaza obligatii fiscale aferente veniturilor din activitati agricole actualizata la luna August 2019

Lista contribuabililor care datoreaza obligatii fiscale aferente veniturilor din activitati agricole, intocmita in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1714/3246/2013, pentru aprobarea Procedurii de incasare in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ – teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul A.N.A.F. si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ – teritoriale. Detalii aici

Mai departe

Atribuire contract servicii dirigentie de santier

In data de 06.09.2019, la sectiunea „Achizitii publice” se afla publicata documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin  achizitie directa a contractului de „Servicii de supraveghere a santierului pentru lucrari privind eficientizarea sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de  supraveghere video in comuna I.C. Bratianu, jud. Tulcea„

Mai departe

Atribuire contract furnizare placute informative

In data de 06.09.2019, la sectiunea „Achizitii publice” se afla publicata documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare „Realizarea si montarea de placute informative publicitare pentru proiectul Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, jud. Tulcea„.

Mai departe

Atribuire contract de lucrari

În data de 07.08.2019, la secțiunea ”Achiziții publice” se află publicată documentația pentru posibilii agenți economici interesați de atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări „Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcții-montaj pentru sistemele de iluminat public și de supraveghere video în comuna I.C. Brătianu”. 

Mai departe