Asfaltare strazi in comuna I.C. Bratianu

Proiect „Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea”

           

          În data de 11.10.2019 Comuna I.C. Brătianu a semnat prin reprezentantul său legal, Primar Alexe Iordan, Contractul de finanțare al proiectului ”Modernizarea prin asfaltare a străzilor din comuna I.C.Brătianu, jud. Tulcea”. Proiecul este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  –  Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 implementat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România. Valoarea totală  a proiectului este de 1.000.000 de euro fără TVA, din care 995.179 de euro reprezentând suma eligibilă acordată la finanțare. Cheltuielile neeligibile ale proiectului, în sumă de 4821 euro, vor fi susținute de bugetul local. Durata Contractului de finanțare este de 36 de luni de la data semnării acestuia, la care se adaugă o perioadă de monitorizare de 5 ani.

Documente anexate:

Comentariile sunt închise.