Infiintare sediu administrativ in comuna I.C. Bratianu

Comuna I.C. Brătianu, jud. Tulcea, promoveaza ca lucrare noua investitia ” Înfiintare sediu administrativ U.A.T.  Comuna  I.C Bratianu, județul Tulcea” prin accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc, domeniul specific –realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a sediilor institutiilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si a instituțiilor publice din subordinea acestora. Pentru aceasta investitie, in data de 31.12.2019, d-l Primar Alexe Iordan în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Comuna I.C. Bratianu a semnat Contractul de finantare cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei ca autoritate publica centrala, coordonatoare a Programului national de dezvoltare locala. Obiectivul general al proiectului consta in construirea unui sediu administrativ modern, cu o suprafata desfasurată de 924 mp care va…

Mai departe

Anunt privind atribuirea contractului de lucrari de asfaltare

În data de 01.07.2020 Comuna I.C. Brătianu, prin comisia de evaluare a ofertelor, a atribuit Contractul de lucrări  ”Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări de construcții pentru proiectul  Modernizarea prin asfaltare a străzilor din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea”, finanțat din Fondul European Agricol de Dezvoltare Regională, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Valoarea estimată a contractului a fost de 4.414.595, 73 lei fără TVA. În urma desfășurării procedurii de atribuire prin platforma națională de achiziții publice SEAP, demarată la data de 14.04.2020 prin publicarea Anunțului de participare, a fost desemnată câștigătoare oferta Asocierii FIROGAL 1 S.R.L.  în calitate de leader, Expert Bill S.R.L., Bucover Proiect S.R.L. cu terț susținător Construct&Drum S.R.L.. Contractul…

Mai departe