Serviciu de plati online folosind un card bancar disponibil la I.C. Bratianu

Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca incepand cu data de 19.08.2020 la nivelul Primariei Comunei I.C. Bratianu se pot efectua plati ONLINE ale taxelor si impozitelor locale folosind un CARD BANCAR valabil. Acest lucru este posibil prin SNEP (Sistemul National Electronic de Plata), accesand platforma www.ghiseul.ro. Datele de autentificare se poate pot obtine prin crearea un cont online accesand link-ul www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale, sau se pot solicita personal, (sunt necesare carte de identitate/buletin de identitate si o adresa de e-mail valabila), la sediul Primariei Comunei I.C. Bratianu la compartimentul Buget – Finante (Contabilitate). Informatiile afisate de platforma ghiseul.ro dupa autentificare in contul personal, sunt sincronizate in timp real cu baza de date a compartimentului taxe si impozite locale de la nivelul primariei. Va invitam sa va inregistrati si sa accesati cu incredere platforma de plati online cu cardul www.ghiseul.ro!

Pentru orice alte informatii va rugam sa folositi sectiunea de contact.

Infiintare sediu administrativ in comuna I.C. Bratianu

Comuna I.C. Brătianu, jud. Tulcea, promoveaza ca lucrare noua investitia ” Înfiintare sediu administrativ U.A.T.  Comuna  I.C Bratianu, județul Tulcea” prin accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc, domeniul specific –realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a sediilor institutiilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si a instituțiilor publice din subordinea acestora.

Pentru aceasta investitie, in data de 31.12.2019, d-l Primar Alexe Iordan în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Comuna I.C. Bratianu a semnat Contractul de finantare cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei ca autoritate publica centrala, coordonatoare a Programului national de dezvoltare locala.

Obiectivul general al proiectului consta in construirea unui sediu administrativ modern, cu o suprafata desfasurată de 924 mp care va gazdui sediul consiliului local, al primariei, precum si o sala pentru desfasurarea de evenimente culturale si de educatie. Proiectul asigura satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale si reprezinta o îmbunatatire a infrastructurii acesteia.

Pentru mai multe detalii click aici.

Anunt privind atribuirea contractului de lucrari de asfaltare

În data de 01.07.2020 Comuna I.C. Brătianu, prin comisia de evaluare a ofertelor, a atribuit Contractul de lucrări  ”Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări de construcții pentru proiectul  Modernizarea prin asfaltare a străzilor din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea”, finanțat din Fondul European Agricol de Dezvoltare Regională, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Valoarea estimată a contractului a fost de 4.414.595, 73 lei fără TVA.

În urma desfășurării procedurii de atribuire prin platforma națională de achiziții publice SEAP, demarată la data de 14.04.2020 prin publicarea Anunțului de participare, a fost desemnată câștigătoare oferta Asocierii FIROGAL 1 S.R.L.  în calitate de leader, Expert Bill S.R.L., Bucover Proiect S.R.L. cu terț susținător Construct&Drum S.R.L..

Contractul de lucrări,  în valoare de 4.391.974,73 lei fără TVA,  va fi semnat de Primarul U.A.T. Comuna I.C. Brătianu, d-l Alexe Iordan, în data de 10.07.2020.

Pentru mai multe detalii click aici.