Anunt privind atribuirea contractului de lucrari de asfaltare

În data de 01.07.2020 Comuna I.C. Brătianu, prin comisia de evaluare a ofertelor, a atribuit Contractul de lucrări  ”Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări de construcții pentru proiectul  Modernizarea prin asfaltare a străzilor din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea”, finanțat din Fondul European Agricol de Dezvoltare Regională, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Valoarea estimată a contractului a fost de 4.414.595, 73 lei fără TVA.

În urma desfășurării procedurii de atribuire prin platforma națională de achiziții publice SEAP, demarată la data de 14.04.2020 prin publicarea Anunțului de participare, a fost desemnată câștigătoare oferta Asocierii FIROGAL 1 S.R.L.  în calitate de leader, Expert Bill S.R.L., Bucover Proiect S.R.L. cu terț susținător Construct&Drum S.R.L..

Contractul de lucrări,  în valoare de 4.391.974,73 lei fără TVA,  va fi semnat de Primarul U.A.T. Comuna I.C. Brătianu, d-l Alexe Iordan, în data de 10.07.2020.

Pentru mai multe detalii click aici.

Informare depunere DECLARATIE UNICA privind impozitul pe venit

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 15/2019, termenul limita de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale  datorate de persoane fizice este 30.06.2020. In acest sens persoanele care doresc asistenta privind intocmirea si transmiterea declaratiei unice se pot prezenta la sediul Primariei Comunei I.C. Bratianu la compartimentul Taxe si Impozite in intervalul programului de lucru.